تنها ۱۰ میلیارد دلار از منابع ۱۵۰ میلیار دلاری صندوق توسعه ملی باقی مانده است!

تنها ۱۰ میلیارد دلار از منابع ۱۵۰ میلیار دلاری صندوق توسعه ملی باقی مانده است!

روزنامه اعتماد نوشت: صندوق توسعه ملی یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار آن توسط دولت‌های مختلف برداشت شده و حدود ۴۰ میلیارد دلار نیز تسهیلات پرداخت کرده است. بنابراین تنها ۱۰ میلیارد دلار از منابع در این صندوق باقی مانده است.

شرط صندوق توسعه ملی برای ساخت مسکن

شرط صندوق توسعه ملی برای ساخت مسکن

آن‌طور که یک مسئول صندوق توسعه ملی اعلام کرده پرداخت ۲ میلیارد دلار به بخش مسکن مستلزم آن است که وزارت نفت متعهد به ارایه نفت در قبال حواله‌های وزارت راه و شهرسازی شود.
ماجرای انحراف از اهداف صندوق توسعه ملی چیست؟

ماجرای انحراف از اهداف صندوق توسعه ملی چیست؟

در حالی طی هفته جاری اعلام شد که هزار میلیارد تومان دیگر از سوی صندوق توسعه ملی به بورس تخصیص پیدا کرده است که برخی کارشناسان تخصیص این منابع را مسکن موقتی و برای بورس و خلاف اهداف صندوق توسعه ملی می‌دانند.

شرط کمیسیون تلفیق برای سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در میادین جدید نفتی

شرط کمیسیون تلفیق برای سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در میادین جدید نفتی

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس، گفت: اعضای این کمیسیون، سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی به منظور بهره‌برداری از میادین برای تسویه بدهی دولت به صندوق از این طریق را مشروط به عدم مغایریت این ا قدام با اساسنامه صندوق توسعه ملی کردند.