مجوز رسمی و بین المللی تولید انبوه قطار ملی مترو صادر شد

مجوز رسمی و بین المللی تولید انبوه قطار ملی مترو صادر شد

با صدور تأییدیه مجامع رسمی و بین المللی شناخته شده در حوزه صنعت واگن سازی، قطار ملی مترو که یک افتخار برای جامعه مهندسی کشور محسوب می شود، مجوز تولید انبوه گرفت؛ قطاری که عمق داخلی سازی قطعات و تجهیزات آن به ۸۵ درصد می رسد.