بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی خبر داد

بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی خبر داد

بانک مرکزی اعلام کرد: با تنظیم سیاست های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک ها و اعمال سیاست های تثبیت اقتصادی، سرعت رشد حجم پول در پایان مهر امسال نسبت به پایان مهر پارسال به ۳۹ درصد کاهش یافته که نشان دهنده کاهش چشمگیر تب انتظارات تورمی است.