سهم ما از دریای خزر فقط ۱۱ درصد است

سهم ما از دریای خزر فقط ۱۱ درصد است

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رژیم حقوقی که در دولت قبلی امضا شد را اصلا قبول نداریم. معتقد هستیم که دولت امتیازاتی را داده که اجازه نداشته است. سهم ما از دریای خزر فقط 11 درصد است در صورتی که نظر ما روی 20 درصد است.
سهم ایران از دریای خزر فقط ۱۱ درصد است

سهم ایران از دریای خزر فقط ۱۱ درصد است

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رژیم حقوقی که در دولت قبلی امضا شد را اصلا قبول نداریم. معتقد هستیم که دولت امتیازاتی را داده که اجازه نداشته است. سهم ما از دریای خزر فقط ۱۱ درصد است در صورتی که نظر ما روی ۲۰ درصد است.

سرعت گرفتن کاهش آب دریای خزر در ۳ سال اخیر

سرعت گرفتن کاهش آب دریای خزر در ۳ سال اخیر

رئیس مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریاچه خزر با بیان این که سرعت کاهش آب دریای خزر در سه سال اخیر افزایش یافته است گفت: شرایط اقلیمی و به ویژه افزایش دما را به عنوان یک عامل تاثیرگذار و کلیدی در این زمینه قلمداد می‌کنیم.
دریای خزر هم به عاقبت دریاچه ارومیه گرفتار می شود؟

دریای خزر هم به عاقبت دریاچه ارومیه گرفتار می شود؟

بر اساس اطلاعات سازمان نقشه برداری کشور، فرو نشست در کشور پنج برابر نرم جهانی است و همچنین آب دریای خزر رو به کاهش است و ممکن است خطری نظیر دریاچه ارومیه در صورت تداوم این روند طی دهه‌های آتی در انتظار پهنه خزر باشد و ریزگردهای استان‌های گلستان ناشی از همین مشکلات است.