واریز معوقات رتبه بندی معلمان

واریز معوقات رتبه بندی معلمان

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش، از واریز معوقات رتبه بندی معلمانی که نسبت به احکام خود اعتراض داشتند با حقوق شهریورماه خبر داد. ؛