چطور یک امام جمعه مشکلات کشور را نعمت الهی می‌داند و می‌گوید نماز جعفر طیار بخوانید تا تحمل‌تان زیاد شود؟

چطور یک امام جمعه مشکلات کشور را نعمت الهی می‌داند و می‌گوید نماز جعفر طیار بخوانید تا تحمل‌تان زیاد شود؟

جمهوری اسلامی نوشت: اینکه یک امام جمعه مشکلات اقتصادی را در یک دولت نتیجه بی‌کفایتی مسئولان بداند و در دولت دیگر همان مشکلات و حتی شدیدتر از آن را نعمت الهی قلمداد کند و به مردم بگوید با صبر و خواندن نماز جعفر طیار آن را تحمل کنید، نشانه این است که ما نه از فرهنگ مخالفت برخورداریم و نه با فرهنگ موافقت کاری داریم بلکه فقط حب و بغض‌هایمان را معیار قضاوت‌هایمان قرار می‌دهیم.