تولید نفت به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد

تولید نفت به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد

وزیر نفت گفت: ظرفیت تولید نفت خام ما هم‌اکنون سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز است و از نظر عملکرد و با توجه به گزارش شرکت ملی نفت ایران، تولید نفت ما سه میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز است که البته همکاران ما قول داده‌اند تا پایان شهریورماه تولید نفت ما به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز برسد.