قیمت تور خارجی، ۱۶ برابر دستمزد یک کارگر!

قیمت تور خارجی، ۱۶ برابر دستمزد یک کارگر!

قیمت تور داخلی و خارجی در حالی در قاب بیلبوردهای تبلیغاتی در گوشه و کنار شهر در معرض نمایش مردم قرار گرفته است که اگر یک کارگر قصد خرید بلیت یک تور اقتصادی خارجی را داشته باشد، باید تمام دستمزد خود را برای حدود یک سال و چهار ماه کنار بگذارد.