تاثیر ۵۰ درصدی شرط معدل در کنکور

تاثیر ۵۰ درصدی شرط معدل در کنکور

وحیدی گفت: اگر قبلا برای کنکور هزینه می‌شد با افزایش تاثیر معدل در کنکور این هزینه‌ها به سمت مدرسه‌ها‌ برای کسب معدل‌های بالا‌ می‌رود.