احتکار خودرو در کار نیست

احتکار خودرو در کار نیست

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر تعزیرات حکومتی احتکار خودرو را تایید کرده است باید با آن برخورد قضایی کند.
ماجرای احتکار عمدی خودروها چیست؟

ماجرای احتکار عمدی خودروها چیست؟

تب ماجرای احتکار عمدی خودروها در حالی این روزها بار دیگر داغ شده که به نظر می‌رسد خودروسازان این حربه را در واکنش به سیاست‌های دستوری، به‌خصوص در حوزه قیمت، به کار می‌برند.