صادرات کیوی آزاد شد

صادرات کیوی آزاد شد

گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای اعلام کرد: از اول مهرماه تا پایان سال جاری، ممنوعیت صادرات کیوی برداشته شد.