LRT یا BRT؛ مسئله این است!

از آمدن BRTهای پایتخت یا همان اتوبوس‌های تندروی قرمز رنگی که تراکم انسانی آنها صدای همه شهروندان را درآورده چند سالی می‌گذرد و حالا صحبت از سیستم حمل و نقل جدید به نام LRT شده است. ...