13930626000239_PhotoA

دولت 72 هزار میلیارد ریال به کشاورزان بابت گندم بدهکار است...

معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان نزدیک به ۱۴۴ هزار میلیارد ریال است که تاکنون بیش از ۵۰ درصد پول گندم کشاورزان پرداخت شده است و هفته آینده بخش قابل توجهی از مطالبات نیز پ...
13950421000464_PhotoA

آقای وزیر چشم کشاورزان به دست شماست

در حالی که طبق سیاست اقتصاد مقاومتی تولید گندم باید در اولویت قرار گیرد اما کشاورزان از پرداخت نشدن بهای گندم و دسترنج یکساله‌ خود گلایه دارند و در فصل کشت جدید برای تهیه نهاده با مشکل رو به رو هستند...
13950421000464_PhotoA

آقای وزیر چشم کشاورزان به دست شماست

در حالی که طبق سیاست اقتصاد مقاومتی، تولید گندم باید در اولویت قرار گیرد، اما کشاورزان از عدم پرداخت بهای گندم و دسترنج یکساله‌شان گلایه دارند و فصل کشت جدید برای تهیه نهاده با مشکل رو به رو هستند. ...
139405302104398305927544

افزایش وابستگی ایران به واردات غذا در پسابرجام...

بیزینس مانیتور با اشاره به لغو تحریم‌ها علیه ایران نوشت بازگشت رشد اقتصادی در دوران پسابرجام سریعترین تاثیر خود را بر مصرف خواهد گذاشت و چنانچه اقدامی در جهت افزایش تولید داخل نشود این کشور در سال ها...
13940413000089_PhotoA

گندم‌ وارداتی ثبت سفارش شده قبلی خریداری می‌شود...

معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی با تأکید بر اینکه ممنوعیت واردات گندم ادامه دارد، گفت: برای جلوگیری از ورود گندم وارداتی به چرخه خرید تضمینی، گندم‌ وارداتی که قبل از ممنوعیت، ثبت سفارش شده توسط شر...