image_fullsize_a46a9d27-a66e-4546-9372-2925fe77e9c6_365d4f60-a6d1-4352-bfae-242fdb9ca18f_main-300x

معرفی گلوگاه کمبود شکر در کشور از زبان وزیر کشاورزی...

در روزهایی که بازار شکر دچار نوسان است و از سوی دولتمردان و فعالان بخش خصوصی دلایل متفاوتی در این باره مطرح می‌شود وزیر جهاد کشاورزی گفت: گلوگاه کمبود شکر در کشور، نبود کارخانه تولید قند در استان خوز...