139401221306016495078024

بند ۲ «ده اقدام» روی هوا/ دولت از منتقدان پیشنهادی نخواست...

نظرخواهی دولت از اقتصاددانان منتقد در راستای احیای تولید داخل یکی از ده اقدام برای عمل به اقتصاد مقاومتی بود که طبق نظرسنجی تسنیم از ۱۰اقتصاددان منتقد نه‌تنها این نظرخواهی انجام نشد، بلکه به نظرات من...