71372210_77192247bbafe

اقتصاد مقاومتی تنها راه برون رفت از مشکلات کنونی کشور است...

وزیر کشور گفت: بهترین راهکار برای حل مشکلات کنونی کشور، اتکا به توانمندی های داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی است. به گزارش خبرنگار مهر ، عبدالرضا رحمانی فضلی روز چهارشنبه در مراسم افتتاح تقاطع غیرهمسطح ...
business hand holding a touch pad computer and 3d streaming images

اساسی ترین مشکلات اقتصاد کشور

برخی از کارشناسان معتقدند، قاچاق، نبود تناسب نرخ سود بانکی باتورم ،اجرای نادرست قاتون هدفمندی یارانه ها و نبود شفاف سازی در مالیات از جمله مشکلات آسیب زننده به اقتصاد کشور است...