IMG09560134

مردم کاهش تورم را لمس نمی کنند

مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در ماه‌های اخیر به تفاهم نسبی رسیدند؛ نمونه‌اش همین نرخ تورم تیرماه است که از سوی هر دو مرجع حدود ۹ درصد اعلام شد. پیشتر اما در اغلب ارقام اعلامی از سوی این دو مرجع آماری...
f17c281445ec3cc40e7c9a0fefec17ae_L

روزه سکوت سازمان حمایت در قبال گرانفروشی‌ها...

چند وقتی است شاهد سکوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان به عنوان مرجع ذی‌صلاح در حمایت از حقوق تضییع شده مردم در مسائل اقتصادی هستیم؛ سکوتی که گویا به سیاستی تعریف شده برای این سازمان در قبال گران‌فروشی‌ و ...