image_fullsize_04ad546a-b275-4443-989b-b6cdf3449de8_3c4ce3b7-019e-4963-8ba4-e67897d714e6_freesize-300x

20 نکته از نگرانی‌ها و هشدارهای 4 کارشناس برجسته اقتصادی...

در میزگرد شورای سیاست‌گذاری هفته‌نامه تجارت‌فردا که امروز منتشر شده، چهار کارشناس برجسته اقتصادی ایران از نگرانی‌های خود سخن می‌گویند و هشدارهایی را نسبت به آینده اقتصاد ابراز می‌کنند. ...