13910928000071_PhotoA

غبار حاشیه‌ها بر معیشت مردم

دشمن درصدد است که با ایجاد دو قطبی کاذب «آرمان - معیشت» این دو را از هم جدا کرده و القا کند که آرمان با معیشت در یکجا نخواهد گنجید و مردم برای دست‌یابی به معیشت و پیشرفت اقتصادی باید از آرمان خود بگذ...
نمایشگاه مطبوعات روز پنجم (3)

حصر خانگی بهترین مجازات سران فتنه است

پرونده فتنه ۸۸ سالهاست که بسته شده اما این نظام هیچ گاه از فتنه و توطئه در امان نخواهد ماند زیرا جمهوری اسلامی ایران رویکردی استکبارستیزانه داشته و حاضر نیست در برابر قدرت های جهان سرتعظیم فرو بیاورد...