82118935-70808060

منتقدان محصولات تراریخته، اسناد علمی ارایه کنند...

قائم مقام پژوهشکده بیولوژیک استفاده از دانش های نوین مانند فناوری زیستی را برای ایجاد گونه های مقاوم به بیماری و خشکسالی و کاهش مصرف سموم شیمیایی موثر دانست و با استناد به تایید این محصولات از سوی م...
13931215000116_PhotoA

عدم ورود جدی وزارت بهداشت نسبت به محصولات تراریخته...

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: تاکنون وزارت بهداشت به عنوان رکن اصلی در تائید یا عدم تائید سلامت انسانی محصولات تراریخته به صورت جدی به موضوع وارد نشده و موضع مشخصی د...
13941220000459_PhotoA

منع کشت محصولات تراریخته از سوی شرکت‌های بزرگ...

بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان غلات آمریکا، کشت محصولات تراریخته‌ که تاییدیه بازارهای جهانی ندارد را ممنوع کردند، این تصمیم بدنه بزرگ‌ترین صادرکننده محصولات جهان را که سال‌هاست از بذور تراریخته استفاده می‌ک...