139502241856145197697024

قیمت جهانی نفت افزایش یافت

امیدواری ایجاد شده در بازار نفت به دلیل اعلام برگزاری نشست ماه آینده تولید کنندگان در مورد طرح فریز نفتی موجب شده تا قیمت نفت از ابتدای ماه اوت تاکنون حدود ۱۰ درصد افزایش یابد....