IMG00251158

از فیشهای نجومی تا اختلاس‌های تکراری

چند هفته پیش بود که مدیران بانک‌های رفاه، ملت، صادرات و قرض‌الحسنه مهر ایران به دلیل دریافت حقوق‌های نجومی برکنار شدند اما این پایان کار نبود به‌طوری‌که علی رستگار مدیرعامل معزول بانک ملت دیروز به دل...
فیش+های+نجومی

گامهایی برای برخورد با فیش های نجومی

هم‌اکنون مطالبه عمومی برای مقابله با این پرداخت‌های نامتعارف در بین عموم مردم و مسئولین شکل گرفته است اما برای آنکه این مطالبه بی‌نتیجه و عقیم نماند باید به نکات مهمی توجه کرد و با رعایت آنها این مطا...