57307525

ایجاد ۱۳۰ هزار شغل IT تا پایان امسال

مهمترین خبرهای هفته جاری به خبر تشکیل بانک تعاون، ایجاد مرکز مهتاک، کاهش آمار فوتی‌های ناشی از حوادث کار، پیش بینی ایجاد ۱۳۰ هزار شغل در حوزه IT‌ و حل مشکل وثیقه تعاونی‌ها اختصاص داشت....
82164819-70893662

توسعه صنایع بدون رسوخ فناوری در آن امکان پذیر نیست...

معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در اقتصاد کشور با یک ادبیات جدید به نام اقتصاد دانش بنیان روبرو هستیم،گفت: توسعه صنایع بدون رسوخ فناوری در آن امکان پذیر نیست....
139502150004214547633824

سرقت سوئیسی گونه‌های زعفران ایران

زیستگاه گونه‌های منحصر به فرد زعفران از لحاظ رنگ و طعم، ایران است؛ اما سوئیسیها برای ثبت ژنومهای منحصر به فرد این گونه‌ها به نام خودشان اقدام کرده‌اند؛ به‌ این ترتیب درصورت کوتاهی دولت، چندی بعد برای...