b2ap3_thumbnail_rokood

برای مسوولان همه‌چیز جدی است، جز رکود

«برای مسوولان همه‌چیز جدی است، جز رکود.» این بخشی از گلایه‌های محسن رنانی درباره وضعیت موجود اقتصادی در ایران است. او دیروز از برخورد مسوولان ایران با پدیده‌های بحران زا انتقاد کرد و مشکل را نه تنها ...