image_fullsize_dad4ee21-862b-4c22-bc6c-33274b9860c1_931705dc-4c65-4e5b-ba64-3bb87e68f8b6_freesize-300x

سیگنال‌هایی که نشان از تحریک تقاضای مسکن دارند...

یک مقام وزارت راه و شهرسازی گفت: در ماه‌های اخیر تقاضا در بخش مسکن تا حدودی تحریک شده است و می‌توان انتظار داشت با تداوم این شرایط و افزایش فروش واحدهای مسکونی تکمیل‌شده، به مرور ساخت‌وساز نیز رونق ی...
13910508000347_PhotoA

مسکن می تواند کشور را از رکود خارج کند

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، مسکن را یکی از تأثیرگذارترین عوامل در خروج از رکود معرفی کرد و گفت: مسکن بدون شک در اشتغال مستقیم، غیرمستقیم و بقیه ابعاد اقتصادی مؤثر بوده ...