139408071801462716409844

ایجاد اشتغال درمناطق محروم بهترین شیوه‌ اجرای اقتصادمقاومتی...

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که اقتصاد مقاومتی راه عبور از مشکلاتی است که جبهه‌ استکبار به آن‌ها امید بسته است، گفت: ایجاد اشتغال در مناطق محروم بهترین شیوه‌ی اجرای اقتصاد مقاو...