57304986

واکاوی شرایط بورس در روزهای پر تنش

روزهای گذشته بازار سرمایه روند نامطلوبی را پشت سر گذاشت، به طوری که شاخص کل در مدت کوتاهی بیش از ۴۰۰۰ واحد افت کرد. یکی از فعالان بازار سرمایه محقق نشدن انتظارات سرمایه گذاران، نبود تنوع در ابزارهای ...