1461393903382_394011_tihzfk6w

صرفه اقتصادی راه اندازی پرواز مستقیم ایران – آمریکا...

تعداد قابل توجه تقاضا برای سفر به آمریکا در طول سال باعث شده این مسیر به یکی از پرتقاضاترین مسیرهای هوایی بین المللی کشور تبدیل شود و از این رو در صورتی که ایرلاین های ایرانی بتوانند برای آن برنامه پ...