82172341-70907866

قانونی بودن عضویت مدیرعامل بانک ملت در هیات مدیره...

«علی رستگار» مدیرعامل سابق بانک ملت، طبق اطلاعات مندرج در سامانه اطلاع رسانی ناشران سازمان بورس(کدال) از سال ۱۳۹۳ به عنوان نماینده شستا عضو هیات مدیره بانک بوده است و قانونا تا زمان معرفی نماینده جدی...