1429363342544_amin khosroshahi (15 of 21)

اتصال ریلی به کربلا جان می‌گیرد

سفر سالانه چند میلیون ایرانی به شهرهای زیارتی عراق باعث شده برنامه‌ریزی برای مدیریت این سفرها به خصوص در ایام پیک به عنوان یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی مطرح شود و از این‌رو به نظر ...
139503151550184977863184

برداشت صفر ایران از یک مخزن مشترک ۳میلیارد بشکه‌ای نفت...

وزارت نفت ایران اخیراً متوجه مشترک بودن مخزن میدان چنگوله شده اما عراق از سال ۲۰۱۳ برداشت نفت از این مخزن ۳ میلیارد بشکه ای را آغاز کرده و درحالیکه ایران از میدانهای آذر و چنگوله هیچ برداشت نفتی ندار...
13950304211501267765284

۲۰۰ میلیارد یارانه به صادرات ۵۰ هزار تن شیرخشک اختصاص یافت...

رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه به صادرات ۵۰ هزارتن شیر خشک با در نظر گرفتن ۴ هزار تومان یارانه به ازای صادرات هرگیلوگرم شیرخشک یا معادل آن فراوده‌های لبنی، اختصاص یافت و منتظر...