139502111434302037610454

پایان 8 ماه دلواپسی

به دنبال صدور مجوز خزانه‌داری آمریکا برای فروش فوری هواپیمای ایرباس و بوئینگ به ایران مذاکرات جدی تری بر مبنای تفاهمنامه‌های قبلی میان طرفین آغاز شده است....