image_fullsize_304774be-c124-48ce-8173-5adee787e53a_f81823d1-8e2c-4d39-acde-ff6d5a57146b_main-300x

حذف یارانه‌بگیران شدنی نیست/نیروی کارکشور به‌شدت غیرماهراست...

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در صحن علنی مجلس دهم حاضر شد، ؛گزارشی از عملکرد وزارتخانه خود ارائه کرد و برخی از مشکلات موجود را برای نمایندگان جدید توضیح داد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ا...