13930601000713_PhotoA

تجربه تلخ بنزینی دولت اصلاحات تکرار می‌شود؟...

افزایش ۵٫۲ برابری واردات بنزین در سه سال اخیر، نتیجه تکرار کم‌توجهی زنگنه به مدیریت تولید و مصرف بنزین همانند دوره اصلاحات است و می تواند بار دیگر واردات بنزین را به پاشنه آشیل اقتصاد کشور و یکی از ک...
13941209000504_PhotoA

واردکنندگان پورشه هم بینوا هستند

تحقق کامل اجرای طرح جامع مالیاتی‌ که سال‌هاست شروع شده، آرزوی مالیاتی وزیر اقتصاد است که طبق زمان بندی قرار بود تا پایان سال گذشته نهایی شود، سرانجام آن هنوز معلوم نیست. ...