business hand holding a touch pad computer and 3d streaming images

اساسی ترین مشکلات اقتصاد کشور

برخی از کارشناسان معتقدند، قاچاق، نبود تناسب نرخ سود بانکی باتورم ،اجرای نادرست قاتون هدفمندی یارانه ها و نبود شفاف سازی در مالیات از جمله مشکلات آسیب زننده به اقتصاد کشور است...
82238794-71034487

سیف:نظام بانکی پشتیبان و حامی اقتصادکشوراست/سود بانکی معقول...

رییس کل بانک مرکزی نرخ سود بانکی در کشور را منطقی ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات و سپرده ها با توجه به تنگنای مالی نظام بانکی در حد معقول است و در شرایطی که حدود ۴۵ درصد منابع شبکه با...
57302673

رقبای جذاب سود بانکی!

ریزش سود سپرده بانکی تا ۱۵ درصد تا حدودی به نرخی معمول بین بانک‌ها تبدیل شده و کمتر بانک مجازی می‌توان یافت که سودی بالاتر از این نرخ پرداخت کند؛ اما در این بین طرح‌های مختلف بانک‌ها به ویژه صندوق‌ها...
82187816-70937047

واردات و بیکاری نتیجه سود بانکی بالا

بالا بودن نرخ بهره بزرگترین ضربه را به تولید کشور وارد می کند چرا که انگیزه فعالیت مولد را از تولیدکنندگان و صنعتگران گرفته و سرمایه ها را به سمت بانکها برای گرفتن سود سوق می دهد و در نتیجه آن بیکاری...
13950327000350_PhotoA

انجماد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در املاک...

کارشناس بانکی با اشاره به انجماد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در مسکن گفت: باید در ایران مانند کشورهای دیگر بانک‌ها را مجبور کنند در بازه زمانی مشخص اقدام به فروش دارایی‌ فریز شده غیر جاری خود ...
57302673

سود بانکی بدون مصوبه شد

کاهش سود بانکی در حالی از هفته آینده در شبکه بانکی اجرایی خواهد شد که جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار هیچ مصوبه‌ای در رابطه با توافق بانک‌ها نداشت. این جریان بر اجرای بدون مصوبه توافق و به عبارتی و...
139209161150098251687944

سود تسهیلات هم کم می شود؟

اقدام خودجوش بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها درحالی کماکان ادامه دارد که یکی از دلایل پشت پرده این تصمیم جلوگیری از ورود شورای پول و اعتبار به نرخ‌گذاری ها به ویژه نرخ سود تسهیلات است! ...