13910925000125_PhotoA

گزارش بانک مرکزی از وضعیت وخیم اقتصاد در سال ۹۴...

براساس نماگرهای مرکزی شاخص تولید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۹۴ منفی ۲٫۸ درصد، تعداد جواز تاسیس منفی ۱۱٫۹ درصد، تعداد پروانه‌ بهره‌برداری از واحدهای صنعتی منفی ۵٫۸ درصد و صدور پروانه‌های ساختمانی...