139503291431569757944124

زمین‌خواری ۲۵ ساله در شمشک

شهر توریستی شمشک در شمال استان تهران ۲۵ سال است که درگیر فعالیت زمین خواران است، این مسئله ای است که توسط اهالی این شهر مطرح شده و مردم این منطقه با امضای نامه ای خواستار رسیدگی مسئولان به سواستفاده ...