image_fullsize_ec9d502c-351f-468f-bd16-aedf32705deb_11cfebba-712f-4ce4-b8c6-d5211efd4b7c_main-300x-1

تصویب مشروط پیوستن ایران به FATF در شورای عالی امنیت ملی...

سه روز پس از آنکه دبیر شورای عالی امنیت ملی از دستیابی این شورا به نوعی «جمع‌بندی» درباره همکاری ایران با گروه اقدام مالی (FATF) خبر داد، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی می‌گوید شرایط جدیدی درباره پیو...
139502151103574667635034

علت عقب‌نشینی روحانی برای حذف یارانه‌ها از زبان هاشمی...

وزیر بهداشت با تشریح ناگفته‌های طرح تحول نظام سلامت، علت عقب‌نشینی روحانی از حذف یارانه‌ها را نیز تشریح کرد و درباره سرنوشت طرح تحول سلامت نیز عنوان کرد: رئیس جمهور از طرح بزرگ ملی که خود پایه‌گذار آ...