13920228111804610543754

قول وزیر صنعت برای رفع ممنوعیت صادارت سیمان به عراق...

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از قول وزیر صنعت برای رفع مشکل ممنوعیت صادارت سیمان به عراق خبر داد و گفت: قرار شده با لغو ممنوعیت صادرات سیمان ایران به عراق این امر در آینده به صورت کانالیزه ا...