139409101642193906625264

قیمت طلا اندکی افزایش یافت

در حالی که با تضعیف احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر، ارزش دلار کاهش یافته، قیمت طلا امروز افزایش یافت، اما رشد شاخص ها در بازارهای بورس موجب شد تا رشد قیمت فلز زرد محدود باشد. ...
2174775

ردپای نفت در رشد ۴.۴ درصدی اقتصاد

پای نفت این بار به آمار رشد اقتصادی باز شد.فعالان اقتصادی می‌گویند که یک سوم رشد محقق شده ۴.۴درصدی مدیون نفت بوده و البته تا همین جا تحقق آن هم،چیزی شبیه معجزه است تا واقعیت ملموس اقتصادی....