139505311725375538443674

مبارزه باقاچاق کالا نیازمند ارتباط سیستمی دستگاه‌های مرتبط...

قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در امور تولید با بیان این که این وزارتخانه سردمدار مبارزه با قاچاق کالاست گفت: ما در مبارزه با قاچاق جدی هستیم اما مبارزه با این معضل نیازمند ارتباط سیستمی دستگاه های...
82193333-70946822

اختصاص بسته حمایتی دولت به 35 درصد از واحدهای صنعتی...

رحمانی با اشاره به تدابیر صورت گرفته برای تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرستان یادآوری کرد: برنامه ریزی برای افزایش تولید به ویژه تولیدات گلخانه ای، تولیدات دانش بنیان و ایجاد بنگاه های اقتصادی کوچک در صدر...