139504211420375448113124

تسعیر دارایی های بانک مرکزی کمکی به خروج از رکود نمی‌کند...

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی بانکی با بیان این که تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی کمک خاصی به خروج از رکود نمی کند گفت: در حالت عادی سیاست تسعیر، سیاست درستی نیست، چرا که دولت در یک مقطعی دلارهای خود ...