image_fullsize_4d5bec1c-e0de-452b-8aef-5ef0b730761c_779fd90b-117c-43dc-8fee-77db98f7316e_main-300x

قراردادهای جدید نفتی اصلاح می‌شوند

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با جمعی از دانشجویان، به موضوع قراردادهای جدید نفتی اشاره کردند و افزودند: تا زمانی که در چارچوب منافع کشور، اصلاحات لازم در این قراردادها انجام نشود، قطعاً این قراردا...