موافقت_وزیر_اقتصاد_با_استعفای_رییس_کل_بیمه_مرکزی

نوبت استعفای وزیر اقتصاد است

روزنامه حامی دولت آرمان نوشته است:‌ماجرای فیش‌های حقوقی با ارقام نجومی موضوع ساده‌ای نیست که بشود با یک عذرخواهی یا حتی برکناری متخلفان آن را فراموش کرد چرا که در وهله نخست با وعده رئیس‌جمهور مبنی بر...