image_fullsize_c52ebc20-b210-433c-bebe-da95273c447e_af8f83ec-1653-45a7-a321-ac1388fc344b_main-300x

معنای دعوت شبه‌دولتی‌ها به اقتصاد مقاومتی چیست؟...

یحیی آل‌اسحاق با اشاره به اینکه یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی رقابت‌پذیر بودن است، درباره نهادهای شبه‌دولتی اظهار کرد: باید این نهادها بتوانند با تولیدات داخلی و خارجی در همه حوزه‌ها قیمت تمام‌شده، کی...