82195396-70950727

بانوی آهنین آلمان روسیه را ناامید کرد

روسیه که تحریم های نسبتا گسترده اتحادیه اروپا و آمریکا را تحمل می کند با موضع سخت اخیر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دریافت که امیدها برای لغو تدریجی محدودیت های اقتصادی ضد روسی بیشتر در حال رنگ باختن اس...