Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-09-18 04:18:08Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

اما و اگرهای داخلی‌سازی خودروهای خارجی...

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: «زمانی که قطعه‌ساز و خودروساز روی ساخت داخل سرمایه‌گذاری می‌کنند، آن هم در شرایطی که نمی‌دانند عاقبت آن خودرو در بازار چه خواهد بود، در صورت بروز مشکل، زیان‌های زیادی را مت...