92283_766

سیاست آزمون و خطا جواب نمی دهد!

عدم تعادل در شاخص های اقتصادی در کشور از سیاستهای غلط اقتصادی دولت ناشی می شود و دولت را وادار می کند تا هر روز یک سیاست جدید را بیازماید، سیاستی که به دلیل ریشه ای بودن مشکلات اقتصادی تنها انرژی و و...
139307151533592523799004

نگاه تعهدی جایگزین درآمدزایی در واگذاریهای دولت می‌شود...

رئیس کل سازمان خصوصی سازی از فروش بنگاههای دولتی، ساماندهی سهام عدالت، جایگزینی نگاه تعهدی بجای درآمدزایی در واگذاریها، وصول مطالبات معوق و سرسیدشده و بازرسی ویژه از شرکتهای واگذار شده بعنوان مهمترین...
اقتصادمقاومتی

رابطه اقتصاد مقاومتی با خصوصی سازی

محمودی اصل گفت: یکی از مولفه های اساسی اقتصادمقاومتی، خصوصی سازی و مردمی سازی اقتصاد است. به همین جهت برای بهبود فضای کسب و کار، باید اقتصادمقاومتی واقعی در کشور اجرا شود تا بتوان بررسی کرد و گفت که ...