82125859-70820646

بی اعتنایی بورس ایران به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا...

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: به دلیل عدم وابستگی و ارتباط اقتصاد ما با اقتصادهای بزرگ دنیا و عمیق نبودن بورس کشور و نیز عدم حضور سرمایه گذاران خارجی در آن، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تاثیری بر بو...
139504080921112008017674

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می‌تواند به ضرر ایران تمام شود...

کارشناس دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا گفت: خروج انگیس از اتحادیه اروپا، با رکودی که ایجاد می کند به ضرر ایران بوده چراکه موجبات کاهش قیمت نفت و کاهش تقاضا برای سرمایه گذاری را فراهم می کند. ...