13920710000281_PhotoA

از خان‌طومان تا خان‌تومان!

از سویی گرد یتیمی بر صورت دخترک ۳ ساله مازنی نشسته، از سویی یاوه می‌بافند که ضامن امنیت این روزهای ما برجام است؛ ما را ببخشید شهدای لشکر ۲۵ کربلا، در محاصره‌ایم! در محاصره وزیری که پیش پای خون تو، ام...