139403271029488995510344

اصلاح نژادبه تحقق اقتصادمقاومتی دربخش دام و طیور کمک می‌کند...

مدیرعامل شرکت نهاده‌های دامی جاهد گفت: برای دستیابی به اصول اقتصاد مقاومتی در بخش دام و طیور یکی از کارهایی که می‌توانیم انجام دهیم اصلاح نژاد است که تا به امروز اقدامات گسترده‌ای در کشور در این خصوص...
13950219000059_PhotoA

سه شاخص امنیت غذایی از سوی بانک جهانی

مدیرعامل شرکت‌ نهاده‌های دامی جاهد با اشاره به افزایش روز‌افزون جمعیت در جهان گفت: برای تأمین غذای مردم جهان استفاده از روش‌ جدید علمی لازم است و روش ژنتیکی اصلاح نژاد در کشور آغاز شده است. ...